Користувача угода

1. При оформленні Замовлення та при заповненні форм зворотного зв'язку на нашому сайті (далі - "Сайт") Клієнт надає таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По-батькові, номер контактного телефону, адресу електронної пошти, адресу для доставки Замовлення, а також інформацію, необхідну для виставлення рахунки, обробки та доставки Замовлення.

 

2. Надаючи свої персональні дані Клієнт погоджується на їхню обробку нашою компанією (далі - "Продавець"), з метою виконання Продавцем та/або його партнерами своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу товарів та надання послуг, надання довідкової інформації, а також погоджується на отримання повідомлень рекламно -інформаційного характеру. Під час обробки персональних даних Клієнта Продавець керується Законом України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних"

 

3. Якщо Клієнт бажає уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, або у разі бажання клієнта відкликати свою згоду на обробку персональних даних чи усунення неправомірних дій Продавця щодо його персональних даних він повинен направити офіційний запит Продавцю. 

 

4. Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом та лише в рамках договорів. Не вважається порушенням цього пункту передача Продавцем третім особам даних про Клієнта у знеособленій формі з метою оцінки та аналізу роботи Сайту, аналізу купівельних особливостей Клієнта та надання персональних рекомендацій.

 

5. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті у загальнодоступній формі.

 

6. Продавець при обробці персональних даних вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

 

<<Google ADS>>

<<Клики Google>>